Zdravé a zelené město

Dokončíme odpočinkové a sportovní zóny na Čihadlech. Vybudujeme biotopové koupaliště v Kyjích a postaráme se o revitalizaci Centrálního parku na Černém Mostě, který bude napojen na relaxační zónu a Kyjský rybník. Budeme také usilovat o výstavbu sportovního multifunkčního areálu u ulice Ocelkova.

V minulém období se nám podařilo dokončit velké projekty. Nejviditelnějším úspěchem je nová rozhledna Doubravka na Čihadlech, na kterou už dnes jezdí celá Praha a o které se hodně psalo v médiích. Máme za sebou i další projekty:

  • Stavba a dokončení prvních etap stavby parku „U Čeňku“ na Černém Mostě
  • Kompletní přestavba skate parku na Černém Mostě
  • Revitalizace břehů Kyjského rybníku (vznik rekreační plochy)
  • Zbudování sítě cyklostezek

Pro další období máme tento plán:

  • Zajistit úklid a údržbu veřejného prostranství, včetně údržby trávníků a zeleně
  • Postarat se o čisté veřejné prostranství (bez psích výkalů, nedopalků, apod.)
  • Podpořit zdravý životní styl – sport a volnočasové aktivity
  • Dokončit odpočinkovou zónu na Čihadlech
  • Vybudovat biotop v Kyjích
  • Postarat se o revitalizaci Centrálního parku (zeleň od polikliniky Parník po Vajgarskou), včetně přímého napojení na relaxační zónu a biotop Kyjský rybník