Péče o seniory

Domov seniorů potřebuje rekonstrukci a navýšení počtu míst. Pomůžeme zajistit dostupnou pečovatelskou službu. Naši podporu získají ti, kteří se budou starat o potřebné v domácím prostředí. Je naší odpovědností postarat se o ty, kteří to již sami nezvládnou.

Pro další období máme tento plán:

  • Zrekonstruovat domov seniorů a navýšit v něm počet míst
  • Zajistit dostupnou pečovatelskou službu
  • Budovat bezbariérový přístup tam, kde je to možné
  • Pomoci těm, kteří o potřebné pečují