Parkování a doprava

Praha 14 potřebuje nová parkovací místa. Ruku v ruce musí jít podpora městské hromadné dopravy a dostavba okruhů tak, aby tranzit přes Prahu 14 nevedl. Nové zastávky vlaku Rajská zahrada a Hostavice/Jahodnice by pomohly. Bolestí naší části je dopravní terminál Černý Most. Vstupní brána do města dělá ostudu celé Praze. Chceme vyjednávat s magistrátem o zásadní rekonstrukci.

Parkování na Praze 14 je výrazně lepší než v jiných částech. Situace by se ale mohla zhoršit dalším zaváděním zón. Víme, že chybí volná parkovací stání především na sídlištích (Černý Most, Lehovec). V minulém období jsme podpořili (a neuhneme z toho) stavbu P+R parkoviště na Černém Mostě.

Pro další období máme tento plán:

  • Zamezit tranzitu přes Prahu 14, průjezdnost musí být plynulá a bez zácp
  • Nabídnout dojíždějícím a parkujícím Středočechům alternativu stání mimo Prahu a tak, aby nebrali místa místním
  • Postavit a otevřít nové parkovací domy a garáže pro rezidenty, včetně výhodného programu pro tzv. víkendové řidiče
  • Nabídnout kapacitu podzemních parkovišť na Černém Mostě
  • Dostavět vnitřní okruh tak, aby stavba co nejméně omezovala život občanů (vyjednávat s investorem stavby)
  • Prodloužit ulici Ocelkovou k Městskému okruhu
  • Posílit MHD (na polikliniky Parník a Vajgarská bude dobrá dopravní obslužnost od stanic metra a konečné tramvaje, dobrá obslužnost spodní části sídliště Černý Most a Hutí)
  • Dohlédnout na urychlenou výstavbu železničních zastávek Rajská zahrada, Hostavice

Dopravní terminál Černý Most

Vidíme to všichni. Zanedbané a špinavé veřejné prostranství je špatnou vstupní branou do celé Prahy. Chceme to změnit a nebude to snadné, protože Prahu dohání nedořešené majetkové vztahy. Přesto musíme tento prostor změnit – jen tak odstraníme místo, kde se srocují žebráci, bezdomovci a kde zaznamenáváme vyšší výskyt kriminality.