Dostupné služby pro občany

Postavíme dvě nové základní školy (ZŠ Jahodnice, ZŠ Hutě) a školku Hutě. Pomůžeme rozvoji obchodu a službám v nově budovaných rezidenčních zónách (Hutě, Jahodnice). Chceme zlepšit dostupnost poštovních služeb.

Na služby jsme se hodně soustředili v minulém období. Opravili jsme školy. Postavili jsme mateřskou školu v Jahodnici. Budujeme komunitní centra. Máme velkou radost z toho, jak funguje Plechárna. A zahájili jsme stavbu komunitního centra H55 v Hloubětíně. (Po desetiletích dojde k zastavění proluky u kostela sv. Jiří.) A už jste byli v kavárně „Kafe na dřevo“ v parku Pilská? I ta vznikla díky naší podpoře.

Co dál? Máme toho opravdu hodně před sebou:

  • Postavit školy (ZŠ Jahodnice, ZŠ Hutě, MŠ Hutě)
  • Podpořit vznik obchodů a službeb v nově budovaných rezidenčních zónách (Hutě, Jahodnice)
  • Podporovat ZUŠ na Praze 14
  • Vybudovat komunitní a kulturní centra (Hutě) a podporovat ta stávající,
  • Zlepšit a zkvalitnit službu pošty (Černý Most, Rajská zahrada)