V současnosti jsem ředitelkou a jednatelkou Karmelitánského nakladatelství, místní mě však znají především jako zakladatelku černomosteckého Komunitního centra Motýlek, jež už 18 let pomáhá zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám. 

Vedle toho jsem v uplynulých dvou letech realizovala projekt Dejme maminkám šanci, na který jsem získala finanční prostředky z evropských fondů. Díky němu se podařilo nastartovat pracovní kariéru mnoha dlouhodobě nezaměstnaným maminkám, zejména těm po mateřské dovolené.  Mnoho let se také veřejně angažuji. Již třetí volební období jsem zastupitelkou městské části, v současnosti předsedám poradnímu orgánu Rady městské části Praha 14 – komisi pro komunitní plánování a místní Agendu 21 a jsem členkou zastupitelského kontrolního výboru. Zkušenosti mám nejen ze samosprávy, ale i ze státní správy – sedm let jsem působila jako personální ředitelka na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, předtím jsem byla čtyři roky poradkyní ministra zahraničních věcí.

A co dalšího o mně? Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, jsem vdaná, s manželem – muzikoterapeutem – máme dva syny a baví mě vysokohorská turistika, o čemž vypovídá i má kniha Droga zvaná výška o expedicích českých horolezců do Himalájí. Pokud mi zbyde volný čas, ráda ho věnuji četbě nebo chalupaření.

Kontakt: jelenova@spojenapraha14.cz