Na úvod trochu čísel. Jsem třiadvacet let ženatý, mám dva syny a 15 let pracuji jako designér ve vlastní společnosti. Před 11 lety jsem založil Nadační fond Porozumění, jehož správní radě předsedám.

Do TOP 09 jsem vstoupil v roce 2010 coby kyjský starousedlík, který v Praze 14 spoluzaložil místní regionální organizaci. Od tehdejších komunálních voleb jsem zastupitelem, v posledních letech zároveň zastávám pozici radního. I proto, že jsem celý život vášnivým sportovcem, mám blízko k tématice zdravého životního stylu a volného času, důležitá je pro mě i kultura. Po celou dobu svého působení ve veřejných funkcích v Praze 14 se právě těmto oblastem věnuji. Mým dalším velkým tématem je pak správné nakládání s obecním majetkem – dosud působím ve vedení akciové společnosti Správa majetku Praha 14.

Jsem stále aktivní ve školské radě, výboru pro výchovu a vzdělávání, projektu Místní akční plán Prahy 14, grantové komisi a v dalších výborech a pracovních skupinách. Zároveň mám tu čest již mnoho let zastávat pozici oddávajícího.

V následujícím volebním období bych se rád podílel na obdobných aktivitách jako dosud, případně na dalších projektech zaměřených na rozvoj Prahy 14. Jsem mimo jiné připraven přijmout zodpovědnost za vedení městské části z pozice zastupitele, případně neuvolněného radního.

Kontakt: jsmetuprovas@spojenapraha14.cz