V Praze 14 žiji se svou manželkou a pěti dětmi, mým domovem je už déle než dvacet let. Za tu dobu, co jsem tu starostou (druhé volební období), jsem si ověřil, že poctivou politickou prací lze dosáhnout mnoha užitečných věcí – jak pro občany, tak pro rozvoj lokality jako takové.

Jen ten, kdo se neustále ptá lidí a naslouchá jim, má šanci vytvářet město, kde se dobře žije. To je motto, kterým se řídím, a vyplácí se mi to. Pořádáme lokální veřejná fóra, veřejná projednání, podporujeme komunity prostřednictvím tzv. participativního rozpočtu a tak dále. Vedle zapojování veřejnosti do rozhodování o rozvoji městské části mezi své největší úspěchy řadím proměnu radnice v přátelský úřad, otevření unikátní rozhledny Doubravka, která je po více než 25 letech první veřejně přístupnou pražskou stavbou tohoto typu, rekonstrukci a otevření populárního volnočasového centra Plechárna na Černém Mostě nebo
třeba pozitivní vývoj v přípravě projektu na nové biotopové koupaliště u Kyjského rybníka.

V rámci hlavního města jsem se podílel na tvorbě Strategického plánu hl. m. Prahy a na činnostech, které souvisely s územním rozvojem či se zlepšováním fungování veřejné správy. Co se týká celorepublikové působnosti, spolupracoval jsem na projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – „Inovace systému kvality sociálních služeb“ – a na přípravě nové vyhlášky zákona o sociálních službách. Profesně spadám do sféry IT a telekomunikací, v níž jsem také podnikal – pracoval jsem rovněž jako ředitel pro operativu u mobilního operátora. Vystudoval jsem sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, ve volném čase běhám, jezdím na kole, případně hraji na kontrabas nebo na klavír. Baví mě být aktivní a v kontaktu s mladými lidmi, takže navíc ještě vedu sportovní klub a pořádám dětské letní tábory s ekologickým zaměřením.

Kontakt: vondra@spojenapraha14.cz

Facebook: www.facebook.com/radek.vondra.starostaPrahy14/