Pomalu, ale jistě se začínám počítat mezi hloubětínské starousedlíky. S rodinou v této čtvrti žijeme bezmála dvě desetiletí a vnímám ji jako svůj skutečný domov. Od roku 2014 působím v městské části Praha 14 jako radní, přičemž mám na starosti hned několik oblastí – mimo jiné sport, kulturu, bezpečnost, časopis Čtrnáctka a komunikaci s veřejností.

V letošním roce jsem spustila projekt na tzv. participativní rozpočet – Čtrnáctka podle vás – díky kterému mohli lidé podávat vlastní projekty na vylepšení městské části. Zapojení veřejnosti do praktických výstupů či „jen“ do diskuze o tom, jak má Praha 14 vypadat, považuji za zcela klíčové. Bez vzájemné interakce se lokalita nemůže zdravě a smysluplně rozvíjet. Že má naše počínání smysl, je vidět i na tom, jak se daří navyšovat investice do sportu a celkově rozšiřovat nabídku pro aktivní trávení volného času. Máme zde skvěle fungující Plechárnu, Kulturní dům v Kyjích i jiná volnočasová a komunitní centra. Navíc – další se připravují. V proluce kousek od bazénu se momentálně staví centrum Hloubětínská 55, která nabídne kromě kavárny také multifunkční sál, klubovny a pobočku městské knihovny. Profesí jsem, lidově řečeno, „personalistka“, vystudovala jsem obor vzdělávání dospělých a dříve pracovala v oblasti lidských zdrojů. S manželem máme tři syny, takže svůj volný čas věnuji zejména rodině. Když mám chvilku, ráda si odpočinu aktivně – třeba při sportu nebo práci na zahradě. S lidmi pracuji celý život a baví mě to. To, co dělám pro Prahu 14 a její obyvatele, je pro mě spíše posláním než zaměstnáním.

Kontakt: kolmanova@spojenapraha14.cz