Důvod, proč se angažuji v místní politice, je jednoduchý. Záleží mi na místě, kde žiji i na lidech, s nimiž tento prostor sdílím. Nerad sedím v koutě, protože jen aktivním přístupem se dá dosáhnout změny k lepšímu. Chceme-li žít na dobrém místě, musíme se o to zkrátka sami zasadit.

Prvotní zkušenost se zapojením do okolního dění jsem získal během působení v občanském sdružení Jahodnice, kde i s rodinou žiji už dvaadvacet let. Déle než dvě desetiletí se věnuji samostatnému podnikání, což mě také mnohému naučilo, zejména tomu být dobrým hospodářem. V poslední době se nejvíce zabývám krizovým managementem a poradenstvím společnostem a osobám před insolvencí. Jako zastupitel městské části jsem byl předsedou finančního výboru zastupitelstva městské části Praha 14.

Kontakt: jsmetuprovas@spojenapraha14.cz