Celý život bydlím na Černém Mostě. Od svých žákovských let na Základní škole Bratří Venclíků se věnuji softballu a aktivně se podílím na činnosti v úspěšném softballovém oddílu Spectrum Praha.

Zkušenosti mám z oborů logistika a marketing, který se jako červená nit táhne celým mým pracovním životem – v oboru marketingové komunikace jsem bakalářem, pracuji v oddělení komunikace Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Když mám chvíli, věnuji se mimo jiné i práci s mládeží a problematice dopravy – především MHD. Jsem svobodný, bezdětný.

Kontakt: jsmetuprovas@spojenapraha14.cz