Zakrnděný Černý Most

Jaké jsou největší problémy Černého Mostu podle občanů? Děsivý stav terminálu metra, chybějící lávka Rajská zahrada, parkování a přeneseně chybějící parkovací dům, zanedbané vnitrobloky a veřejný prostor.

Co mají tyhle jasně definované problémy společného? Správu magistrátu!
Read More

Hutě a ukradené náměstí

Hutě čeká v nejbližších letech zátěž a proměna. Rekonstrukce vlakové trati, budování lávky a nové zastávky Rajská zahrada, silniční obchvat. Ale také další bytová výstavba, která běží podle kdysi schváleného územního plánu a kterou nyní nezastavíme. Ruku v ruce s ní ale musí jít dobudování školky, náměstí a obchodů.
Read More

Přísně hlídaná škola

Nikdy by mě nenapadlo, že bezpečnost budeme muset nejvíce hlídat před základní školou.
V okolí školy generála Janouška a hlavně na hřišti, v jejím areálu jsou dlouhodobě problémy s partičkami teenagerů. Je mi ale jasné, že je potřeba nejen hlídat a zastrašovat ale ve spolupráci s neziskovkami a nízkoprahovými kluby nabídnout dětem z těchhle part lepší zábavu, než ničení majetku školy a alkohol pod okny.
Read More

Svízel s Černým Mostem

Černý Most prošel za poslední roky pozitivní proměnou. Nové obchodní centrum, nové fasády, opravené školy, nová hřiště, Park U Čeňku, rozhledna Doubravka. To všechno jsou místa, která lahodí oku a povznášejí mysl. Ale když člověk vystoupí z metra a vstoupí na sídliště získá dojem, že tady se zastavil čas někde v osmdesátých letech.

Read More

Co s vnitrobloky?

Naše městská čtvrť je z velké části tvořena sídlišti s panelovými domy, které minulý režim stavěl s tím, že se po padesáti letech zbourají, a tedy nevěnoval žádnou energii zvelebování jejich okolí, bohužel stejně jako magistrát hlavního města Praha, které je má nyní ve správě.

Read More

Sto metrů od domu

Adam Gebrian, popularizátor architektury, v jednom článku tvrdí, že o tom, kde bude bydlet, rozhodlo prvních sto metrů před vchodovými dveřmi jeho bytu. Chtěl, aby okolí jeho domova bylo živé. Ta myšlenka mne zaujala.

Read More