Zakrnděný Černý Most

Jaké jsou největší problémy Černého Mostu podle občanů? Děsivý stav terminálu metra, chybějící lávka Rajská zahrada, parkování a přeneseně chybějící parkovací dům, zanedbané vnitrobloky a veřejný prostor.

Co mají tyhle jasně definované problémy společného? Správu magistrátu!
Číst dále

Hutě a ukradené náměstí

Hutě čeká v nejbližších letech zátěž a proměna. Rekonstrukce vlakové trati, budování lávky a nové zastávky Rajská zahrada, silniční obchvat. Ale také další bytová výstavba, která běží podle kdysi schváleného územního plánu a kterou nyní nezastavíme. Ruku v ruce s ní ale musí jít dobudování školky, náměstí a obchodů.
Číst dále

Přísně hlídaná škola

Nikdy by mě nenapadlo, že bezpečnost budeme muset nejvíce hlídat před základní školou.
V okolí školy generála Janouška a hlavně na hřišti, v jejím areálu jsou dlouhodobě problémy s partičkami teenagerů. Je mi ale jasné, že je potřeba nejen hlídat a zastrašovat ale ve spolupráci s neziskovkami a nízkoprahovými kluby nabídnout dětem z těchhle part lepší zábavu, než ničení majetku školy a alkohol pod okny.
Číst dále

Svízel s Černým Mostem

Černý Most prošel za poslední roky pozitivní proměnou. Nové obchodní centrum, nové fasády, opravené školy, nová hřiště, Park U Čeňku, rozhledna Doubravka. To všechno jsou místa, která lahodí oku a povznášejí mysl. Ale když člověk vystoupí z metra a vstoupí na sídliště získá dojem, že tady se zastavil čas někde v osmdesátých letech.

Číst dále

Co s vnitrobloky?

Naše městská čtvrť je z velké části tvořena sídlišti s panelovými domy, které minulý režim stavěl s tím, že se po padesáti letech zbourají, a tedy nevěnoval žádnou energii zvelebování jejich okolí, bohužel stejně jako magistrát hlavního města Praha, které je má nyní ve správě.

Číst dále

Domorodectví je stav duše

Jak se blíží volby, znovu se objevuje, hlavně mezi kandidáty politických stran, oblíbená hra „já tu bydlím už XY let“. Lokální patriotismus je pro nás Čechy typický.

Číst dále

Sto metrů od domu

Adam Gebrian, popularizátor architektury, v jednom článku tvrdí, že o tom, kde bude bydlet, rozhodlo prvních sto metrů před vchodovými dveřmi jeho bytu. Chtěl, aby okolí jeho domova bylo živé. Ta myšlenka mne zaujala.

Číst dále

Proč se rád na Čtrnáctku dívám z výšky

V situaci, kdy komunismus už neklepe jen na dveře, ale odrzle vstoupil do místnosti, protože mu část našich spoluobčanů skrze pana premiéra otevřela dveře, musí člověk občas zadržet dech, napočítat do tří a ideálně se podívat na svět s nadhledem.

Číst dále